divendres, 13 de març del 2015

Presentació


Benvinguts i benvingudes al blog del Seminari d'Educació per a la Sostenibilitat que es realitza a Rubí. 
En aquest Seminari es reuneixen de manera periòdica professorat de centres de Rubí, Castellbisbal, Vacarisses, Sant Quirze del Vallès i Viladecavalls, amb la finalitat de compartir i intercanviar projectes per promoure l’educació per a la sostenibilitat en els centres.

Els objectius que es proposa el Seminari són:

  • Promoure l’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències i recursos dels centres i afavorir el treball en xarxa.
  • Vertebrar les accions d’educació per a la sostenibilitat amb el desenvolupament curricular de les diferents etapes educatives i àrees de coneixement.
  • Reflexionar sobre les metodologies que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat.
  • Avaluar el desenvolupament del pla d’acció de cada centre i els resultats assolits en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat d’acord amb criteris i indicadors prèviament definits.


Actualització: abril de 2016

Cap comentari: